Drie inzendingen Marker folklore

Bij toeval hebben wij uit drie particuliere inzendingen dit voorjaar veel Marker objecten ter veiling ontvangen, waaronder kappendozen, babbekistjes en stukken dracht. Alsmede hebben wij veel andere volkskunst objecten uit Noord Nederland zoals Hindelopen, Groningen en de Zaan.

Eén van de inzenders had een winkel op Marken in volkskunst en antiquiteiten, maar is privé ook een passievolle verzamelaar.

De objecten die wij te veiling brengen zijn voor het grootse gedeelte afkomstig uit zijn winkel. U vindt deze lotnummers onder Provenance: Een collectie uit Marker antiekwinkel.

De tweede inzender komt uit een oude Marker familie. De objecten zijn uit familiebezit. Provenance: Uit Marker familiebezit. De derde inzending komt uit Hoorn.

‘Marken, wat weiland in zee’. Zo beschreef Joost van den Vondel ooit het voormalige eiland Marken, iets ten noorden van Amsterdam. Vandaag de dag is Marken nummer één van de Oud Hollandse plaatsen die elke buitenlander bezoekt. Het eiland kenmerkt zich door de kleine houten huizen gebouwd op terpen, door de Markers ‘werven genoemd’, die de bewoners van het eiland moesten beschermen tegen de vele overstromingen.

De visserij was voor Marken de belangrijkste bron van inkomsten. Omdat de Zuiderzee niet altijd genoeg opleverde om van te kunnen leven, werd het gebied uitgebreid tot de Noord- en Oostzee en het Noordpoolgebied. Hierdoor ontstond een groot netwerk en ‘culturele kruisbestuiving’ die goed is terug te vinden is in de kunst- en gebruiksgoederen van het eiland.

De Marker klederdracht is gebaseerd op de mode uit de 16e eeuw. Hoe men zich kleedt wordt voor een groot deel bepaald door de maatschappelijke omstandigheden en kerkelijke feestdagen. Zo zijn er kledingvoorschriften voor rouw- en trouw, zon- en feestdagen en de verschillende seizoenen. Kleding was en is nog steeds zeer belangrijk voor Marken en vormt een groot onderdeel van het culturele erfgoed. De kledingstukken zijn allemaal handgemaakt en werden zorgvuldig bewaard in de daarvoor bestemde kasten en (kappen)dozen, vaak prachtig bewerkt met snijwerk en/of beschilderingen. Het versieren van gebruiksvoorwerpen is een toonaangevend onderdeel van de cultuur en stond bij zowel mannen als vrouwen hoog in het aanzien. Houten voorwerpen zoals bruidsklompen, stoven, schootassen en dergelijke werden met een kaakmes van snijwerk voorzien. Kasten, kisten en dozen werden kleurrijk beschilderd.