Sculptuur van Mendes da Costa met een interessante herkomst

Mendes da Costa werd geboren uit Portugees-Joodse ouders en groeide op in de Jodenbuurt van Amsterdam. Zijn vroegste werk bestaat uit geboetseerde ‘volkstooneeltjes’ uit zijn omgeving. Het Algemeen Handelsblad omschreef hem in de jaren dertig als “Kunstenaar, groot in het kleine”. Zijn ‘bakplastiekjes’ (alle aanduidingen uit die tijd) waren de directe aanleiding voor een latere grote opdracht: de decorering van het gebouw ‘de Utrecht’ in Amsterdam.

In 1898 bouwde Mendes in zijn atelier in Amsterdam een oven waarmee hij met hoge temperaturen kon werken. Dat maakte het bakken van gres mogelijk, een product dat wat hardheid betreft tussen porselein en aardewerk in ligt. Hij experimenteerde met glazuren, waaronder zoutglazuur dat het oppervlak gladder maakt. In 1912 verhuisde het echtpaar Mendes da Costa naar Laren.

Het stuk van Da Costa ‘De Doove’ (lotnummer 2598) dat wij in deze veiling aanbieden komt uit de erfenis van Anna Egter van Wissekerke (1872-1969), schilder en leerling van Henk Bremmer. Joseph Mendes da Costa en Anna Egter van Wissekerke hadden beiden een atelier(woning) in Laren (NH) en waren dik bevriend. Joseph heeft (ondermeer) dit beeld destijds aan haar cadeau gedaan.