Een verzameling Schotse snuffmulls van een verzamelaarsechtpaar.

Van de vele antieke en andere intrigerende items die men kan verzamelen, is de Schotse ‘snuffmull’ een bijzonder exemplaar.

Tegen de 17e eeuw kwam het gebruik van snuiftabak in West-Europa steeds meer in zwang en werd bij de adel en welgestelden zelfs zeer populair. Voor het bewaren van de tabak was een opslagplek nodig en de tabaksdoos werd gecreëerd.

Er waren twee soorten tabaksdozen, grote potten waarin de tabak binnenshuis bewaard kon worden en kleine exemplaren die de gebruiker tevoorschijn kan halen om zich tevens buitenshuis over te geven aan het snuiven. De kleine tabaksdozen deden niet onder voor de grotere exemplaren en werden vaak net zo rijkelijk versierd met gravures, inlegwerk en andere vormen van decoratie.

In Schotland werd een totaal eigen type snuifdoos ontwikkeld. De term ‘snuffmull’ komt van een dialectwoord voor molen en verwijst waarschijnlijk naar de hand molentjes die gebruikt werden om de snuiftabak te malen. De Schotse mulls zijn gemaakt van hoorn en hebben een deksel van metaal, vaak zilver. Ze kwamen voor in allerlei soorten, de meest voorkomende in hun originele vorm van de ramshoorn. Het zilveren beslag was vaak versierd en gegraveerd met verschillende taferelen of bezet met kwarts stenen uit de Cairngorm streek.

De collectie snuffmulls (lot nrs. 2300 – 2317) zijn afkomstig uit de verzameling van een Nederlands echtpaar. Jarenlang woonden zij in Schotland en kwamen in een antiekzaak hun eerste exemplaar tegen. Gefascineerd door de vormgeving en het verhaal starten zij een verzameling en werden overal in Schotland snuffmulls verworven.