Veilingkosten

De ‘limiet’: uw zekerheid

Het ligt voor de hand dat u niet tegen elke prijs afstand wilt doen van objecten van grote waarde. Daarom spreken wij in zulke gevallen een limiet met u af. De limiet is het bedrag waaronder wij geen biedingen accepteren. Uiteraard zijn alleen enkele medewerkers van Veilinggebouw de Zwaan op de hoogte van de limieten – zelfs de notaris krijgt daarin geen inzage.

De gang van zaken

Wanneer u objecten voor veiling inbrengt, geven wij direct – of eventueel na nader onderzoek – een schatting van de verwachte opbrengst. Ook spreken wij met u de verkoopcommissie af. Wij berekenen maximaal 20% veilingcommissie inclusief BTW, verzekering en illustratiekosten. Ook brengen wij € 7,- per kavel aan administratriekosten in rekening. Als het een boedel betreft of grote objecten, regelen wij in overleg met u het transport. De kosten van het transport kunnen worden verrekend met de veilingopbrengst.

Na inbreng maken onze experts beschrijvingen voor de catalogus. Uw objecten worden kosteloos gefotografeerd, ook als ze in de gedrukte catalogus worden geïllustreerd. Gedurende transport en opslag betalen wij de verzekering.  Kort voor de veiling ontvangt u per e-mail een kaveloverzicht en alle nodige informatie betreffende de veiling. Bij goud en zilver kan het nodig zijn dat deze naar de keurkamer gaan. Ook deze kosten zullen wij met u op voorhand bespreken.

Afrekening

Na elke veilingdag vindt u in onze online catalogus de gerealiseerde hamerbedragen. Vier weken na de veiling ontvangt u van ons de afrekening – het totaal van de hamerprijzen minus de commissie en eventuele overige kosten – en maken wij het geld over op een door u opgegeven bankrekening.