Na de toeslag kan geen reclame, welke die ook zijn moge, meer gemaakt worden.
De verkopers zijn buiten alle aansprakelijkheid, wanneer een koop onder ander nummer dan waarmede hij genummerd was of eerder of later dan naar volgorde moest geschieden, geveild wordt.

Voor het afhalen van de aangekochte goederen dient de betaling der kooppenningen (hamerprijs verhoogd met 29,5 % opgeld incl. BTW voor bieders in de zaal en indien van toepassing met verschuldigd volgrecht en/of overige kosten), binnen te zijn op rekeningnummer 69.74.12.415 t.n.v. Veilinggebouw de Zwaan. Ook kunt u contant betalen, alsmede per pin. Betalen met creditcards is niet mogelijk.

De verkopers behouden het recht aan zich om bij de toewijzing de betaling geheel of gedeeltelijk te vorderen; bij weigering zal die koop weder worden herveild en het bod van zodanige bieder verder niet worden aangenomen.

Ieder wordt geacht voor zichzelf gekocht te hebben, en is aansprakelijk voor de betaling der kooppenningen zonder zich op een meester of lastgever te kunnen beroepen.
Indien meerdere personen bij de toeslag ieder voor zich menen koper te zijn, is het recht van beslissing bij de afslager, die bij onzekerheid de kopen kan herveilen.

Voor alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zijn van toepassing de algemene voorwaarden zoals opgesteld door de Federatie Taxateur Makelaars Veilinghouders in roerende zaken (TMV), opgenomen in de gedrukte catalogus en na te lezen als op de website van de TMV als Algemene Voorwaarden Aankoop Veilinghouders en Algemene Voorwaarden Inbreng Veilinghouders.

U kunt hier onze Algemene Voorwaarden als pdf downloaden

Schriftelijke biedingen

Voor schriftelijke biedingen, ingezonden via de website, via mail, per fax of persoonlijk afgegeven bij Veilinggebouw de Zwaan, gelden bovenstaande voorwaarden, alsook dat wij het laatste bod, tot één uur voor aanvang van de betreffende zitting, als definitief bod beschouwen.