Uit diverse collecties: belangrijke 19e-eeuwse en vroeg 20e-eeuwse schilderijen

Naast het belangrijke schilderij van het weeshuis aan de Hooglandse Kerkgracht in Leiden bieden wij in deze veiling een selectie van fraaie 19e-eeuwe werken uit de Romantiek aan. Het betreft onder andere een stadsgezicht van Alkmaar door Petrus Gerardus Vertin (lot 4815), figuren in de duinen van Scheveningen door Salomon Verveer (lot 4840), een kerkinterieur door Johannes Bosboom (lot 4844) en een uitgestrekt landschap met reizigers door Andreas Schelfhout (lot 4835).

Uit een Nederlandse collectie komt een belangrijk werk door Johan Barthold Jongkind (lot 4830). Het betreft een gezicht op een Hollandse dorpsstraat, geïnspireerd op Petrus Gerardus Vertin.

Uit drie diverse collecties komen in totaal vier werken door Isaac Israels. Het betreft een pastel van twee vrouwen aan een kaptafel (lot 4855) een portret van een jonge vrouw (lot 4860), een portret van een man (lot 4868) en een tekening van een man in een theater (lot 4875). Dit laatste werk komt via vererving uit de collectie van Frans Erens (1857-1935). Erens was criticus en prozaschrijver en als Tachtiger zeer goed bevriend met Isaac Israels, met wie hij in 1894 een reis naar Spanje maakte waar ook Jozef Israels bij aanwezig was. Uit de collectie van Frans Erens komt ook een portret van hemzelf, geschilderd door George Hendrik Breitner (lot 4850). Over het portret schrijft Erens zelf het volgende, ‘Breitner heeft in een van die eerste jaren, omstreeks ’87, mijn portret geschilderd. Het is een schets, klein van omvang, maar het had de algemeene bewondering der schilders. Isaac Israels zeide, dat Breitner nooit in zijn leven een beter portret had gemaakt en volgens hem is het een prachtstuk. Ik heb er bij elkaar genomen, geloof ik, een tiental uren voor geposeerd’.

Van Suze Robertson bieden wij twee werken aan die typisch zijn voor de onderwerpen die zij schilderde en zeer goed passen in haar schilderstijl die als een voorloper van het Nederlandse expressionisme wordt beschouwd (lot 4878 en 4888).

In de periode na Suze Robertson was Jo Koster van Hattem één van de meest invloedrijke Nederlandse kunstenaressen. Haar eigen interpretatie van het pointillisme komt duidelijk naar voren in de twee werken die wij van haar hand aanbieden (lot 4863 en 4870).