Op kunstwerken kan het Volgrecht van toepassing zijn. Het Volgrecht is met ingang van 1 april 2006 ingevoerd en geldt voor:
Originele kunstwerken gemaakt door kunstenaars (levend of tot 70 jaar na overlijden), die onderdaan of inwoner zijn van een land aangesloten bij de EU of EER of van een land dat een gelijk Volgrecht toekent.

Veiling gebouw de Zwaan Directie-Makelaar G. van den Brink bv zal de wettelijk verplichte volgrechtvergoeding verhalen op de koper en zorgdragen voor de financiële afwikkeling.

De volgrechtvergoeding wordt berekend vanaf € 3.000 over de verkoopprijs inclusief opgeld (exclusief BTW) en is samengesteld uit de volgende percentages:

> € 3.000 – < € 50.000       4%
> € 50.000 – < € 200.000    3%
> € 200.000 – < € 350.000  1%
> € 350.000 – < € 500.000  0,5%
> € 500.000 0,25%
(met een maximum van € 12.500,-)